Hướng dẫn giặt và bảo quản

Để có thể giữ đồng phục một cách hiệu quả và sử dụng lâu dài, ANIMA UNIFORM xin đưa ra những hướng dẫn và lời khuyên dưới đây:
Hy vong sẽ giúp ích được quý khách hàng trong công việc bảo quản trang phục.